Methane

ID
8
Name

Methane

Formula

CH4

Modes
4
Degenerations
3

Vibrational mode 1a (degenerated)

1/λcalc = 3087 cm-1 (Raman + IR active)

ch4.hess.v014.xyz

Maus-Steuerung
 • Links Bewegen
 • Mausrad Zoomen
 • Rechts Menu

Vibrational mode 1b (degenerated)

1/λcalc = 3087 cm-1 (Raman + IR active)

ch4.hess.v013.xyz

Maus-Steuerung
 • Links Bewegen
 • Mausrad Zoomen
 • Rechts Menu

Vibrational mode 1c (degenerated)

1/λcalc = 3087 cm-1 (Raman + IR active)

ch4.hess.v012.xyz

Maus-Steuerung
 • Links Bewegen
 • Mausrad Zoomen
 • Rechts Menu

Vibrational mode 2

1/λcalc = 2972 cm-1 (Raman active)

ch4.hess.v011.xyz

Maus-Steuerung
 • Links Bewegen
 • Mausrad Zoomen
 • Rechts Menu

Vibrational mode 3a (degenerated)

1/λcalc = 1508 cm-1 (Raman active)

ch4.hess.v010.xyz

Maus-Steuerung
 • Links Bewegen
 • Mausrad Zoomen
 • Rechts Menu

Vibrational mode 3b (degenerated)

1/λcalc = 1508 cm-1 (Raman active)

ch4.hess.v009.xyz

Maus-Steuerung
 • Links Bewegen
 • Mausrad Zoomen
 • Rechts Menu

Vibrational mode 4a (degenerated)

1/λcalc = 1285 cm-1 (Raman + IR active)

ch4.hess.v008.xyz

Maus-Steuerung
 • Links Bewegen
 • Mausrad Zoomen
 • Rechts Menu

Vibrational mode 4b (degenerated)

1/λcalc = 1285 cm-1 (Raman + IR active)

ch4.hess.v007.xyz

Maus-Steuerung
 • Links Bewegen
 • Mausrad Zoomen
 • Rechts Menu

Vibrational mode 4c (degenerated)

1/λcalc = 1285 cm-1 (Raman + IR active)

ch4.hess.v006.xyz

Maus-Steuerung
 • Links Bewegen
 • Mausrad Zoomen
 • Rechts Menu