Ammonia

ID
16
Name

Ammonia

Formula

NH3

Modes
4
Degenerations
2

Vibrational mode 1a (degenerated)

1/λcalc = 3503 cm-1 (Raman + IR active)

nh3.hess.v011.xyz

Maus-Steuerung
 • Links Bewegen
 • Mausrad Zoomen
 • Rechts Menu

Vibrational mode 1b (degenerated)

1/λcalc = 3503 cm-1 (Raman + IR active)

nh3.hess.v010.xyz

Maus-Steuerung
 • Links Bewegen
 • Mausrad Zoomen
 • Rechts Menu

Vibrational mode 2

1/λcalc = 3379 cm-1 (Raman + IR active)

nh3.hess.v009.xyz

Maus-Steuerung
 • Links Bewegen
 • Mausrad Zoomen
 • Rechts Menu

Vibrational mode 3a (degenerated)

1/λcalc = 1625 cm-1 (Raman + IR active)

nh3.hess.v008.xyz

Maus-Steuerung
 • Links Bewegen
 • Mausrad Zoomen
 • Rechts Menu

Vibrational mode 3b (degenerated)

1/λcalc = 1625 cm-1 (Raman + IR active)

nh3.hess.v007.xyz

Maus-Steuerung
 • Links Bewegen
 • Mausrad Zoomen
 • Rechts Menu

Vibrational mode 4

1/λcalc = 1020 cm-1 (Raman + IR active)

nh3.hess.v006.xyz

Maus-Steuerung
 • Links Bewegen
 • Mausrad Zoomen
 • Rechts Menu